Sql DDL komutları kullanımı

DDL (Data Definition Language) veritabanı ve tablo oluşturmamızı sağlayan DDL komutları olarak isimlendirilen sql komutlarıdır. 3 adet temel komutu bulunmaktadır. Create ile tablo, veritabanı, stored procedure gibi veritabanı nesneleri oluşturabildiğimiz komuttur. Alter ile mevcut bir yapı üzerinde değişiklik yapabiliriz ve Drop ile de oluşturduğumuz bu nesneleri silebiliriz.

Create ile tablo oluşturma

Create komutu için bir örnek:

Use UrunlerVeritabani

Create Table Urun
ID int identity (1, 1),
UrunAdi varchar(50),
KategoriId int Default 1,
Stok int Check(Stok >=)

Use ifadesi ile hangi veritabanını kullanacağımızı belirttik.
“Create Table Urun” “Urun” isminde tablo oluştur komutumuz.
identity komutu ile otomatik artan olarak belirledik ve “(1, 1)” ifadeleri ile de birden başlayıp birer birer artacağını belirtmiş olduk.
default ifadesi ile bu hücreye veri girilmediğinde 1 olarak güncellenmesini istedik.
check ifadesini de stok durumu sıfır veya sıfırdan büyük bir değer kabul edeceğini belirtmiş olduk.

Alter ile tablo düzenleme

Use UrunlerVeritabani
Alter Table Urun Add Resim varchar(50)

Yine aynı db’yi içinde bulunan “Urun” tablosunda değişiklik yapacağımızı “Alter Urun” ifadesi ile belirtip,
“Add Resim varchar(50)” create komutundan farklı olarak Add deyimi ile Resim adında bir sütun oluşturmuş olduk.

Eğer aynı database içinde aynı tabloda bir alanın veri tipini güncellemek isteseydik aşağıdaki gibi bir ifade kullanmalıydık:

"Alter Column Stok smallint"
"add" ifadesinin yerine "alter column" geldi.

Drop ile Tablo Silme

Use UrunlerVeritabani
Drop Table Urun

Veritabanı ismini ve tablo ismini yazmak yeterli olduğundan en sevdiğim komut budur 🙂

Eğer tablo içinden sadece bir alanı silmek istersek

Use UrunlerVeritabani
Alter Table UrunDrop column Stok

Column silmek için hem alter hem de Drop ifadesi birlikte kullanılır; alter ile tabloda değişiklik yapacağını belirtmek zorundayız sonrasında “drop column stok” sütunu siliyoruz.