Unity Mask Kullanımı

Çok basit bir şekilde maske özelliğini, yaptığım bir minimap’de kullandım. Bunun için iki nesneye ihtiyacımız var. Kısaca ve adım adım bahsetmek gerekirse;

1- Projeye UI -> RowImage ekleyip adını “RowImageBackground” olarak değiştirdim ve Texture özelliğine resim atadım. Bu bizim arkaplanda görünmesi istenen esas resmimizdir veya tipi başka bir UI türü de olabilir.

2- Resmi maskelemek için projeye UI -> Image dahil ediyorum adını “MaskImage” olarak değiştiriyorum ve ona “Mask” componentini ekliyorum. Sonra RowImageBackground nesnesinin üst nesnesi haline getiriyorum. Aşağıdaki şekilde:

3- MaskImage nesnesinin “Source Image” özelliğine istediğim resmi verebilirim. Verdiğim resim şeklinde alttaki RowImageBackground görünecektir. Örneğin etrafı saydam bir daire eklediğimde dairenin kendisi kadar arkaplanda kalan resmin görünmesini sağlayacaktır. Kısaca unity mask kullanımı en basit şekliyle böyle.